Logo

Platforma Zakupowa Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Business, Benefits, Contacts, Profit

Welcome to eB2B Procurement Platform for Koleje Dolnośląskie S.A. 


​Platforma Zakupowa Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zapewnia kompleksową obsługę postępowań o udzielenie zamówień z wykorzystaniem rozwiązań zapewniających najwyższe standardy bezpieczeństwa informatycznego, prowadzonych zarówno w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. 
 
W ramach Platformy Zakupowej eB2B dostarczonej i administrowanej przez firmę eB2B sp. z o.o., Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. uruchomiła kompleksowy system zarządzania procesem publikacji ogłoszeń, przeprowadzania przetargów, negocjacji, kierowania do wykonawców zapytań ofertowych, organizowania licytacji i aukcji elektronicznych oraz obsługę procesu związanego z wyborem wykonawców.
 
Platforma Zakupowa eB2B to przede wszystkim uproszczony i przyspieszony proces udzielania zamówień poprzez zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych z uwzględnieniem zasad jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ponadto Platforma Zakupowa zapewnia racjonalizację procesów zakupowych obowiązujących w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. oraz umożliwia stałą dostępność dostaw, usługi i robót budowlanych niezbędnych do nieprzerwanej realizacji zadań statutowych oraz ciągłej optymalizacji zamówień udzielanych przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A.
 

Wszystkich wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówień zapraszamy do rejestracji na Platformie Zakupowej Koleje Dolnośląskie S.A., celem uzyskania  indywidualnego konta, za pomocą, którego każdy zarejestrowany będzie informowany o postępowaniach zakupowych wszczętych przez Koleje Dolnośląskie S.A., prowadzonych w trybach otwartych.

 
Rejestracja na Platformie Zakupowej eB2B umożliwi wykonawcom m.in.:
-  szybką wiedzę o przetargach organizowanych przez Koleje Dolnośląskie S.A.,
-  zautomatyzowany  proces składania ofert wraz z dokumentami w wersji elektronicznej, jeśli zostanie przyjęta taka formuła ofertowania,
-  uczestnictwo w postępowaniach zamkniętych organizowanych przez Koleje Dolnośląskie S.A., jeśli zamawiający zakwalifikuje danego zarejestrowanego jako potencjalnego wykonawcę zamówienia,
-  sprawną i szybką komunikację z zamawiającym,
-  natychmiastową informację o wyniku przeprowadzonego postępowania.