Logo

Platforma Zakupowa Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Witamy na Platformie Zakupowej eB2B Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. 


​Platforma Zakupowa Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zapewnia kompleksową obsługę postępowań o udzielenie zamówień z wykorzystaniem rozwiązań zapewniających najwyższe standardy bezpieczeństwa informatycznego. Platforma Zakupowa służy do prowadzenia postępowań, dla których Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. jest zwolniona z obowiązku stosowania  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5), czyli tzw. zamówień publicznych sektorowych podprogowych. Zamówienia te są  prowadzone z wykorzystaniem Platformy Zakupowej w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jeden ze zm.: Dz. U. z 2014r. poz. 907).   
 
W ramach Platformy Zakupowej eB2B dostarczonej i administrowanej przez firmę eB2B sp. z o.o., Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. uruchomiła kompleksowy system zarządzania procesem publikacji ogłoszeń, przeprowadzania przetargów, negocjacji, kierowania do wykonawców zapytań ofertowych, organizowania licytacji i aukcji elektronicznych oraz obsługę procesu związanego z wyborem wykonawców.
 
Platforma Zakupowa eB2B to przede wszystkim uproszczony i przyspieszony proces udzielania zamówień poprzez zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych z uwzględnieniem zasad jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ponadto Platforma Zakupowa zapewnia racjonalizację procesów zakupowych obowiązujących w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. oraz umożliwia stałą dostępność dostaw, usługi i robót budowlanych niezbędnych do nieprzerwanej realizacji zadań statutowych oraz ciągłej optymalizacji zamówień udzielanych przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A.
 

Wszystkich wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówień zapraszamy do rejestracji na Platformie Zakupowej Koleje Dolnośląskie S.A., celem uzyskania  indywidualnego konta, za pomocą, którego każdy zarejestrowany będzie informowany o postępowaniach zakupowych wszczętych przez Koleje Dolnośląskie S.A., prowadzonych w trybach otwartych.

 
Rejestracja na Platformie Zakupowej eB2B umożliwi wykonawcom m.in.:
-  szybką wiedzę o przetargach organizowanych przez Koleje Dolnośląskie S.A.,
-  zautomatyzowany  proces składania ofert wraz z dokumentami w wersji elektronicznej, jeśli zostanie przyjęta taka formuła ofertowania,
-  uczestnictwo w postępowaniach zamkniętych organizowanych przez Koleje Dolnośląskie S.A., jeśli zamawiający zakwalifikuje danego zarejestrowanego jako potencjalnego wykonawcę zamówienia,
-  sprawną i szybką komunikację z zamawiającym,
-  natychmiastową informację o wyniku przeprowadzonego postępowania.